Mıhallemiler, Mardin’in kuzeydoğusunda Tur Abidin denen geniş bir mıntıkada yaşamaktadırlar. Bu bölge Hasankeyf, Dara, Mardin üçgenidir. Arap kabileler buraya Milattan önce geldiler.

Araplar, Süryanilerin “Ba’rabaye” dedikleri yerde yaşamaktaydılar. “Ba’rabaye” yani Arapların yeri. “Ba’rabaye” denilen yer Musul’dan, İdil’e/Azeh (be zıbdiy); Nusaybin’den Mardin’e olan bölgeydi. Buradaki Araplar; Bekir ve Tağlib Kabileleriydi. Bunlar Vail’in çocuklarıdır. Vail’de Rabia’nın çocuğudur. Bu iki kabile “Harb ıl-Bısus” denilen savaşta 40 yıl savaştılar. “Tuhame” dedikleri yerden bu savaş nedeniyle ayrıldılar ve yer değiştirmeye başladılar. Bu yaşadıkları yere Ceziret el-Arab’ta denilirdi. Bu savaştan sonra Diyarbakır’a geldiler. Beni Bekr; Mardin, Turabidin ve Meyyafarikin(Silvan) arasındaki bölgeye yerleşti. Merkezleri de Diyarbakır oldu. Rasılayn (Ceylanpınar), Musul ve Azeh (İdil) Beni Tağlib’indi. Bekir’in çocuklarına “Şeybani” denilirdi. Şeybaniler; Cebel el Tor denilen Turabidin de yaşıyorlardı. Horasana doğru olan arazilerde Şeybaniler’indi. Şeyban’ın dört oğlu vardı. Bunlar; Muhallem, Murra, Ebu Rebia ve Il-harısh’tır

Süryaniler Cebel el Tor’u iki kısma ayırdılar. Güney tarafı Beysh Imhallem, diğer kısmı da Beysh Rişe diye adlandırdılar. Beysh Imhallem’de Mıhallemiler, Beyhs Rişe’de Süryaniler yaşıyordu. Milattan önce Harb ıl Bısus zamanında Araplar buraya geldiklerinde, burada Süryaniler vardı. Aslen Irak’taki Tikrit kentinden olan Mar Ehodeme Süryanilerin lideriydi. Mar Ehodeme, Bekir ve Tağlib kabilelerini Hıristiyanlaştırdı. Mar Ehodeme, bölgede Süryani kilisesi yaptırarak Süryani ve Arapları bu kilise çatısı altında topladı. Bu kiliseye Süryani Ortodoks kilisesi ismini verdi.İslam bölgeye yayılıp fetihler gerçekleşince, Bekir kabileleri İslam’a girdi. Tağlib kabileleri Hıristiyan kimliklerini koruduEmeviler zamanında Şeybaniler, Emevi yöneticileriyle anlaşamadılar. Yönetimle zıtlaşınca onlara baskı yapıldı. Emeviler bu Arapları Hariciler ilan etti.Haricilerin lideri Il-Zıhhak ibin Kays Lımhallemi idi. Il-Zıhhak ibin Kays, Imhallemilerden Mardin ve Kafartushe’de ordu topladı. Musul’a kadar olan toprakları aldı. Bu topraklarda “Şahrezur” denilen bölge Kürtlerindi. Zıhhak ibin Kays, Musul’dan Mardin’e dönerken Emevi valisi Muhammed ibin Mervan tarafından Mardin yakınlarında öldürüldü.. Daha sonra Dara yakınlarında Sekin Lımhallemi adında biri Emevi sultasına karşı geldi. Muhammed ibin Mervan, Sekin Lımhallemi’yi yakalayarak Halife Haccac’a gönderdi. Hacca da onun boynunu vurdu. Böylece Mıhallemiler kontrol altına alındı. Abbasiler zamanında da Mıhallemiler yönetimle sorunlar yaşadı. Özellikle Türklerin Abbasi ordusundaki etkileri artınca bölgedeki Araplara baskılar artmaya başladı. Bölgeye hükmeden idareciler, Mıhallemilerin kimilerini öldürdü, kimilerini başka yerlere sürdüler. Bunun üzerine Mıhallemiler soylarını gizlemek zorunda kaldılar. Gizlenmek amacıyla Muhammed el-Neccar, Hasan el- Haddad gibi esnaf simlerini kullanmaya başladılar. Mıhallemiler bu şekilde uzun yıllar tarihten gizlemiş olarak varlıklarını sürdürdüler. 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com